De Belastingdienst heeft bij het vaststellen van de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting voor 2014 veel fouten gemaakt. Het geautomatiseerde VA-systeem houdt geen rekening met een groot aantal wijzigingen dat per 1 januari 2014 in de fiscale wetgeving is doorgevoerd. Dat heeft geleid tot een ware foutenregen. Vanaf 4 februari 2014 is het programma ‘verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2014’ van de belastingdienst  gewijzigd. Maar ook nu zijn niet alle fiscale wijzigingen meegenomen.

De Belastingdienst heeft vorig jaar – eind november, begin december – de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting voor 2014 verstuurd. Die aanslagen zijn vastgesteld met het geautomatiseerde VA-systeem. Bij het inrichten van dat systeem zijn diverse wijzigingen in de fiscale wetgeving én de belastingtarieven per 1 januari 2014 niet correct doorgevoerd. Dat geldt ook voor het programma ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2014’.

De onderstaande aanpassingen zijn nog niet correct verwerkt bij de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2014:

de inkomensafhankelijke afbouw van de algemene heffingskorting;
De algemene heffingskorting is per 1 januari 2014 verminderd met 2% van het inkomen boven de € 19.645. Voor de belastingplichtige die geboren is vóór 1 november 1949, is die korting 1,012% van het inkomen boven € 19.645. Bij een inkomen van € 56.495 of meer is de korting op de heffingskorting € 737; voor belastingplichtigen van vóór 1 november 1949 is dat € 372.

aanpassing tarief voor aftrek eigenwoningrente;
De aftrek van de eigenwoningrente is per 1 januari 2014 gekort: de eigenwoningrente kan bij een inkomen boven € 56.532 niet meer voor 52%, maar nog slechts voor 51,5% in aftrek worden gebracht.

het gereduceerde aanmerkelijkbelang-tarief in 2014;
Het tarief in box 2 is voor 2014 eenmalig verlaagd van 25% tot 22% voor inkomen uit aanmerkelijk belang tot ten hoogste € 250.000 (per aanmerkelijkbelang-houder).

de 80%-regeling voor goudenhanddruk-stamrecht BV’s;
Een belastingplichtige met een goudenhanddruk-stamrecht BV kan dat stamrecht in 2014 – desgewenst – in één keer laten uitbetalen, en 20% van dat stamrecht belastingvrij incasseren. De voorlopige aanslagen houden nog geen rekening met deze belastingvrijstelling. U kunt uiteraard wel 80% van het afkoopbedrag aangeven.

 

Meer informatie?
(0524) 522373