Fiscale voordelen voor milieubewuste ondernemers

Op de nieuwe website van de overheid www.rvo.nl (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) is de nieuwe energielijst en de nieuwe milieulijst voor 2014 gepubliceerd. Investeert u als milieubewuste ondernemer in een bedrijfsmiddel dat op één van deze lijsten voorkomt, dan levert u dat een extra fiscaal voordeel op door gebruik te maken van een investeringsaftrek respectievelijk een versnelde afschrijvingsmogelijkheid. Hierdoor betaalt u minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Energie-investeringsaftrek

Investeert u in energiebesparende bedrijfsmiddelen dan heeft u mogelijk recht op de Energie-Investeringsaftrek (EIA). Het bedrijfsmiddel moet dan wel voorkomen op de Energielijst. Op deze lijst staan circa 160 energiezuinige investeringen. Met de EIA kunt u 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het bedrag aan energie-investeringen moet dan in 2014 wel meer zijn dan € 2.500. Het maximuminvesteringsbedrag is € 111 miljoen. Naast een lagere energierekening een zeer aantrekkelijk voordeel. Let op dat de aanvraag binnen 3 maanden na het  verstrekken van de opdracht moet worden ingediend.
Zie: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/de-energielijst

Milieu-investeringsaftrek en Vamil

Ook op 30 december 2013 is de milieulijst 2014 gepubliceerd. Op deze lijst staan circa 310 duurzame maatregelen waarbij investeringen leiden tot een aftrek tot 36% van de fiscale winst. Op deze lijst staan investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) en/of Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen. Voorbeelden van dergelijke investeringen zijn investeringen in elektrische auto’s of een plug-in Hybride auto. Het fiscaal voordeel van dergelijke investeringen is overigens ten opzichte van 2013 behoorlijk beperkt. Wel zijn er uitgebreidere mogelijkheden voor grondstoffenrecycling of te wel het terugwinnen van grondstoffen uit afval. Ook het vervangen van asbesthoudende daken in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen komt in aanmerking voor deze regeling. Daarnaast zijn er nog diverse mogelijkheden indien u als ondernemer wilt investeren in een duurzaam gebouw.
Zie: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/wijzigingen-de-milieulijst-mia/vamil

 

 

 

Meer informatie?
(0524) 522373